Itinerario, Uoyage ofte Schipvaert, van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Jndien...

Collection Data

Names
Claesz, Cornelis, ca. 1546-1609 (Publisher)
Linschoten, Jan Huygen van, 1563-1611 (Author)
Dates / Origin
Date Issued: 1596
Place: Amsterlredam [Amsterdam (Netherlands)]
Publisher: Cornelis Claesz
Library locations
Rare Book Division
Shelf locator: *KB+ 1596 (Linschoten, J. H. van. Itinerario, Uoyage ofte Schipvaert)
Topics
Voyages and travels
America -- Description and travel
Pilot guides
Goa, Daman and Diu (India)
Notes
Biographical/historical: Itinerario, Uoyage ofte Schipvaert, van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Jndien, inhoudende een corte beschryvinghe der selver Landen ende Zee-custen ... Waer by ghevoecht zijn, niet alleen die Conterfeytsels vande habyten ... ende wesen, so vande Portugesen aldaer residerende, als vande ingeboornen Jndianen ... maer ooc een corte verhalinge vand de Coophandelingen ... Alles beschreven ende by een vergadert, door den selfden ...
Physical Description
Extent: 3 v. in 1. illus. (port.), 6 maps, 36 pl. (incl. plans.) 30.5 cm. (fol.)
Type of Resource
Text
Identifiers
RLIN/OCLC: 42833290
NYPL catalog ID (B-number): b14375284
Universal Unique Identifier (UUID): c607aaf0-c608-012f-99cc-58d385a7bc34
Show filters Hide filters
3 results found