M
Close
Copy the URL to your clipboard using CTRL+C (Win) or ⌘+C (Mac):
+ o - ^
Index

Pascaerte vande Vlaemsche, Soute, en Caribesche Eylanden, als mede Terra Nova, en de custen van Nova Francia, Nova Anglia, Nieu Nederlandt, Venezuela, Nueva Andalusia, Guiana en een gedeelte van Brazil.

Image ID: 1030130

Item Details

Names
Goos, Pieter (ca. 1616-1675) (Engraver)
Collection

Lawrence H. Slaughter Collection of English maps, charts, globes, books and atlases

Atlases

zee-atlas, ofte, Water-weereld : waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden

Dates / Origin
Date Issued: 1666
Publisher: By Pieter Goos, op de Texelse Kay, naest de Rams-koy, in de Zee-Spiegel
Library locations
Map Division
Shelf locator: Map Div. 97-6055[LHS 331; atlas cases]
Shelf locator: Map Div. 97-6055 (map 32)[In LHS 331]
Topics
Nautical charts
Nautical charts Atlantic Coast (North America)
Atlantic Coast (South America)
Nautical charts Atlantic Coast (South America)
Atlantic Coast (North America)
Notes
Content : Last p. of text includes numb. contents list of maps.

Content : NYPL copy imperfect: map 34, "Paskaert van de Zuydt en Noort Rivier in 't groot," wanting.

Content : Lawrence H. Slaughter Collection ; 331.

Citation/reference : Phillips 473

Citation/reference : Koeman, C. Atlantes Neerlandici, IV, p. 196

Content : Davidson (1988) p.6-17

Statement of Responsibility: Gesneden, gedruckt en uytgegeven t'Amsteldam.

Content: Lawrence H. Slaughter Collection ; 442.
Type of Resource
Still image
Identifiers
RLIN/OCLC : 27196361.00
RLIN/OCLC : 27196361
NYPL catalog ID (B-number) : b15501966
RLIN/OCLC : 50634863.00
RLIN/OCLC : 50634863
NYPL catalog ID (B-number) : b15501967
UUID: 00115cf0-c5d4-012f-197c-58d385a7bc34